logo dierenkliniek

Bloeddrukmeting

Bloeddrukmeting

De bloeddruk is eenvoudig te meten bij uw hond of kat. Het onderzoek duurt niet lang en is niet vervelend voor uw dier. De eigenaar kan bij het onderzoek aanwezig blijven en we hebben direct een uitslag.

Negatieve gevolgen van een afwijkende bloeddruk

Een aantal ziekten van hond en kat, die vooral op oudere leeftijd ontstaan, kunnen leiden tot een verhoging van de bloeddruk, met alle negatieve gevolgen van dien. Een verhoogde bloeddruk kan leiden tot complicaties van de ziekte, maar het is ook mogelijk dat de verhoogde bloeddruk het ziekteproces versnelt of verergert. Naast een te hoge bloeddruk kan een verlaging van de bloeddruk natuurlijk ook problemen veroorzaken. Kortom, reden genoeg om bij uw huisdier regelmatig wat aandacht te besteden aan een controle van de bloeddruk.

Hypertensie en hypotensie

Hypertensie is de officiële term voor een te hoge bloeddruk, hypotensie is de officiële term voor een te lage bloeddruk en normotensie is de officiële term voor een normale bloeddruk. Bij mensen wordt altijd gesproken over een ‘bovendruk’ en een ‘onderdruk’. De bovendruk is de bloeddruk op het moment dat het hart samentrekt en dus het bloed het lichaam in pompt. De onderdruk is de bloeddruk op het moment dat het hart ontspant en zich weer vult met bloed dat terugkeert uit het lichaam.

Gemiddelde

Het is van belang dat de hond of kat rustig wordt benaderd en dat de eigenaar hem of haar zoveel mogelijk op het gemak stelt. Stress heeft invloed op de hoogte van de bloeddruk. Omdat schrikreacties (bijvoorbeeld op geluiden uit de omgeving) een snelle verandering in de bloeddruk kunnen veroorzaken, wordt altijd het gemiddelde van een aantal metingen genomen.

Afwijkende bloeddruk

Er zijn verschillende ziekten die tot een afwijkende bloeddruk kunnen leiden. Als we weten dat een hond of kat een dergelijke ziekte heeft, dan is het dus verstandig om de bloeddruk te controleren. Een afwijkende bloeddruk of een verandering in de bloeddruk ten opzichte van de normale bloeddruk van het dier kan ons echter ook op het spoor brengen van een dergelijke ziekte.

Te hoge bloeddruk

De meeste ziekten die gepaard gaan met een verhoging van de bloeddruk zijn ouderdomskwalen. Voorbeelden hiervan zijn: nierfalen, een te snel werkende schildklier, hartfalen, de ziekte van Cushing en suikerziekte. Bij senioren (grote hond boven de 7 jaar, kleine hond boven de 10 jaar en kat boven de 12 jaar) kan het dus zeer zinvol zijn om 1 tot 2 keer per jaar de bloeddruk te laten meten. Bij dieren die symptomen vertonen die zouden kunnen passen bij één van bovengenoemde aandoeningen is het meten van de bloeddruk in ieder geval nuttig, ongeacht de leeftijd.

Te lage bloeddruk

Ziekten die gepaard gaan met een te lage bloeddruk zijn onder andere de ziekte van Addison, ernstige uitdroging, shock (bijvoorbeeld als gevolg van ernstig bloedverlies of trauma), hartfalen of een hypothyreoïdie (te langzaam werkende schildklier). Maar ook veel narcosemiddelen en sommige medicijnen kunnen een te lage bloeddruk veroorzaken.