logo dierenkliniek

Voorlichting konijnen

Becherm uw konijn tegen vliegenlarven

De vliegenlarvenziekte (maden/myiasis) bij konijnen komt met name voor bij warm en vochtig weer.

Konijnen kunnen een vervuilde achterhand krijgen door overgewicht, rugklachten, stramheid door hoge leeftijd, diarree, ziekte of bij een niet optimaal rantsoen. Vliegen zijn er dan erg snel bij om, met name onder de staart, in de vuile vacht hun eitjes te leggen. De larven (maden) die daarna uitkomen, eten zich door de vacht en huid heen, met als gevolg een ernstig ziek konijn met veel pijn. Vaak worden de vliegenlarven laat ontdekt met als gevolg dat het konijn kan overlijden of we moeten het laten inslapen.

Voorkomen

Probeer twee maal per dag de staartaanzet van het konijn te controleren en aangekoekte keutels te verwijderen. Ook bijt en krabwonden dienen extra aandacht te krijgen! Maak het hok minimaal twee maal per week schoon en verwijder met urine doordrenkte bedding zo mogelijk elke dag. Het hok kan met een verdund desinfecterend middel worden gereinigd.

Preventieve behandeling

Spray: Nomyiasis ®

Nomyiasis wordt gebruikt voor de preventie en bestrijding van infecties met maden. De spray bevat werkzame bestanddelen voor het doden van maden en zorgt ervoor dat ze niet volwassen kunnen worden, waardoor er geen nieuwe maden bijkomen. Ook de eieren van de vliegen worden door de werkzame bestanddelen aangepakt waardoor de ontwikkeling tot made wordt verhinderd. Tijdens de risicovolle periodes (warme en vochtige jaargetijden) maandelijks toedienen.

Pipetten:Advocate ®

Advocate wordt gebruikt voor de preventie en bestrijding van infecties met maden, huidmijt, vachtmijt, luis en vlooien. De behandeling moet na elke 30 dagen herhaald worden.